xuất khẩu sắt thép của nước ta trong 11 tháng đầu năm 2017 đẩy mạnh ở Thị phần Thụy Sỹ, tuy lượng xuất sang Thị Trường  Thép tấm SS400 này chỉ đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp hơn 400 lần về lượng và gấp hơn 40 lần về trị giá.

 

Tháng 11/2017 việt nam đã xuất khẩu 456,6 nghìn tấn sắt thép những loại, trị giá 316,2 triệu $, giảm 5,3% về lượng and giảm 2,4% về trị giá đối với tháng 10 – đây là tháng giảm đầu tiên sau khi tăng 6 tháng tiếp tục – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11 lượng sắt thép đã xuất đi 4,2 triệu tấn, trị giá trên 2,8 tỷ $, tăng 37,59% về lượng & tăng 56,82% về trị giá so với cùng kỳ 2016.nước ta xuất đi sắt thép chủ yếu sang các nước Đông Nam Á chiếm 58,62%, sang các nước EU chiếm 8,98% & các nước khác (trừ EU-ASEAN) chiếm 33,8% tỷ trọng lượng nhóm hàng cộng dồn.trong những Thị phần nhập khẩu sắt thép của việt nam thì Campuchia có lượng nhập cao nhất, 809,7 nghìn tấn kim ngạch 456,9 triệu $, tăng 53,73% về lượng và tăng 86,34% về kim ngạch so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị phần Indonesia đạt 545,8 nghìn tấn, kim ngạch 397,9 triệu USD đối với cùng kỳ năm ngoái lượng tăng 27,88% & kim ngạch tăng 56,46%. Kế đến là Thị Trường Mỹ, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan…nhìn bao quát, 11 tháng đầu trong năm này lượng sắt thép xuất đi các Thị trường Thép H mạ kẽm  đều sở hữu tốc độ tăng trưởng, số này chiếm 67,7% and Thị Trường với lượng xuất suy giảm chỉ chiếm 32,2%.quan trọng đặc biệt, trong thời gian này lượng thép xuất khẩu sang Thị Trường Thụy Sỹ tăng đột biến, tăng gấp bên trên 400 lần về lượng & 43 lần về trị giá so với cùng kỳ, tương ứng với 4,1 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD.Ngoài Thị trường Thụy Sỹ, thì lượng sắt thép xuất đi sang những Thị Trường khác như: Philippines, Bỉ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Anh và Brazil cũng đều có vận tốc đẩy mạnh (trên 100%). Ở chiều trái lại, xuất đi sắt thép snag thị phần Bangladesh lại có lượng giảm mạnh, giảm 81,41% tương ứng với 2,4 nghìn tấn.Nguồn: Tổng hợp trên mạng