Rơ le trung gian có tác dụng công dụng vận hành các theo tác trung gian, hoặc đi đóng giảm cuộn dây khống chế của công tắc tơ, aptômat hoặc máy giảm điện. do đó, rơle trung gian thường bao gồm nhiều tiếp điểm, kể cả tiếp điểm thường mở và thường đóng.

thực chất của rơle trung gian chỉ chính là nam châm điện với gắn hệ điều hành tiếp điểm (hình 2.11). Nam châm điện bao gồm cuộn dây một, lõi thép tĩnh 2 với lõi thép hễ 3. Lõi thép hễ được định bởi nhờ vít sắp xếp 4 và được bít tất tay bằng lò xo 12. Độ bao tay của lò

 

xo sắp đặt được nhờ vít chỉnh dốn 5. Cuộn dây 1 Rất có thể là cuộn điện áp, cuộn sức mạnh, hoặc cả cuộn điện áp với cuộn cường độ.

hệ thống tiếp điểm gồm có tiếp điểm thuận 6 – 7 với tiếp điểm chơi 10 – 11.

Khi cuộn dây sở hữu điện, chúng hút lõi thép 3 xuống, những đầu tiếp xúc cồn 7 với 10 được nâng lên, do đó tiếp điểm thuận 6-7 đóng lại, tiếp điểm đùa 10-11 mỏ ra.

các vít 4 với ốc 5 để chỉnh dốn điện áp (hay chiếc điện) hút với nhả của nam châm điện.

phong cách rơle này thuộc kiểu dáng tác động ngay, tức sở hữu điện thì nó đóng, mắt điện nó nhả ngay. người ta còn sản xuất hình trạng rơle trung gian nhả chậm (hình 2.12). Điểm khác nhau giữa rơle thường cùng rơle nhả chậm, là bên trên mạch từ của rơle nhã lâu sở hữu lắp một ống ngắn mạch 3 thường có tác dụng bằng đồng nguyên khối.

Khi cuộn dây một có điện, nó đã tạo ra từ thông trong mạch có tác dụng lá thép hễ bị hút xuống lá thép tĩnh, đóng tiếp điểm 8. Khi cuộn dây mất điện, từ thông ộb trong mạch cắt, buộc phải trong ống ngắn 3 đang xuất hiện chiếc điện chạm màn hình để đã cho ra từ thông bù đắp lại sự cắt của từ thông ộb, theo định lý lẽ Lenxơ. Nhờ cố kỉnh, từ thông trong mạch cắt chậm với lá thép đụng không bị nhả ngay, giữ cho thêm tiếp điểm 8 đứng vững đóng một thời gian sau khi cắt điện vào cuộn hút. Tiếp điểm 8 gọi là tiếp điểm thường mở, mở sở hữu thời gian. Ngược lại, nếu rơle nhả chậm sở hữu lắp ráp tiếp điểm nghịch, thì nó sẽ là tiếp điểm thường đóng, đóng mang thời gian.

Ốc 5 để xếp đặt độ găng của lò xo 4, với vì vậy, làm cập nhật điện áp và thời gian nhả chậm. Lá đồng mỏng 7 để thay đổi khe hở nằm giữa lá thép 6 cùng lõi thép tĩnh, sẽ làm thay đổi điện áp nhả và thời gian nhả lâu. Thời gian nhả chậm của rơle Có thể đạt tới 5 giây