MÔ TẢ: ĐẦU BÁO NHIỆT cố định và thắt chặt HOCHIKI DFE-135/190

– Đầu báo nhiệt thắt chặt và cố định Hochiki DFE 135/190 là dòng báo nhiệt độ phù hợp để báo động với sự xuất hiện của nhiệt độ tăng chậm.

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/thiet-bi-bao-chay-khong-day-mang-an-toan-va-tham-my-den-cho-ngoi-nha-cua-ban/

– Đầu báo nhiệt cố định Hochiki DFE 135/190 tương thích để lắp đặt nơi đám cháy nhiệt lượng cao được dự kiến hoặc ở những nơi có điều kiện môi trường thiên nhiên sẽ không có thể chấp nhận được sử dụng những cách thức phát hiện khác.

thông số KỸ THUẬT: ĐẦU BÁO NHIỆT cố định HOCHIKI DFE-135/190

==>> Xem thêm : http://pcccchcn.vn/nhung-thong-tin-ve-thiet-bi-bao-chay-gia-dinh-ban-khong-nen-bo-qua/

– Nhiệt độ – 135°F or 190°F

– chuẩn mức : UL Listed ceiling spacing of 50′ by 50′ (2,500 square feet)

– Tiếp điểm : of 100 mA

– Highly Dependable

– Latching LED base available

Nguồn: Tổng hợp trên mạng