Dịch vụ doanh nghiệp

Khi cá nhân nhận tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng có phải chịu thuế TNCN không?

Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương,…
Continue Reading