Phần khuyến nghị là chương rút cuộc của một Dự án nghiên cứu nhằm đề cập khuyến nghị hay các biện pháp tới cơ quản có thẩm quyền và đối tượng liên quan đến Công trình nghiên cứu. Phần này cũng cần biểu thị như thế nào để diễn tả tốt nhất. Hãy cùng Luận văn hay – đội ngũ chuyên nhận viết thuê luận văn của Luận Văn Hay cùng coi xét vấn đề này.

1 số nội dung cần lưu ý trong Phần Khuyến nghị:

giả sử khuôn khổ nghiên cứu nhỏ, hạn chế về đối tượng nghiên cứu thì không nên đặt tên phần cuối này là Khuyến nghị mà nên đặt là Gợi ý.

Các giải pháp đưa ra cần gắn với kết quả nghiên cứu đã được nêu lên trước đó để bảo đảm sự logic, hài hòa.

Nên tham khảo các tài liệu để có nền móng thông tin mà không bị phi thực tiễn hay sáo rỗng. các thông tin này có thể là cơ sở vật chất lý luận từ các bài, kinh nghiệm khác trên toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam.

1 số lỗi cần tránh khi biểu lộ khuyến nghị

Nêu lên khuyến nghị không liên quan nội dung nghiên cứu: 1 số người có thể mô tả khuyến nghị không đáp ứng, lại không có giá trị trong bài. thành ra cần đi từ kết quả nghiên cứu để đề xuất kiến nghị, giải pháp thuyết phục nhất. không những thế cũng cần chú ý bối cảnh kinh tế phường hội để bám sát thực tại.

Khuyên nghị dài và lan man: 1 số người vì muốn kéo dài nội dung nên miêu tả dài lòng, lan man và không rõ ý khi không có luận điểm, lập luận rõ ràng và chứng dẫn có lí.

Phần kết luận

Kết luận là phần tóm tắt lại điểm kết luận chính của Dự án nghiên cứu và mô tả hạn chế cũng như hướng đi tiếp theo cho nghiên cứu. nội dung cần chú ý trong phần này đó là:

Khẳng định mức độ giải quyết nghi vấn nghiên cứu: nghiên cứu phải bộc lộ mình giải đáp được nghi vấn nghiên cứu và cần đối chiếu với thắc mắc nghiên cứu trong phần đầu.

Chỉ ra đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn: diễn đạt việc này duyệt y việc nêu lên đóng góp thiết yếu và những hiểu biết mới từ nghiên cứu. chỉ nhấn amnhj rất nhiều và không Nhận định vì việc Phân tích đã thể hiện trong phần trước.

Chỉ ra tránh và hướng vững mạnh của nghiên cứu: chỉ ra tránh nhưng không quá đề cao hay hạ phải chăng hạn chế và cần chú ý đến sắc thái từ ngữ để hạn chế việc đưa ra Nhận định không hăng hái. Hướng phát triển chính là nghiên cứu có thể được thực hành để cải thiện giảm thiểu trong tương lai.

dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ước ao mang lại điều hữu dụng cho anh chị em trong làm luận văn để thực hành tốt bài luận của chính mình.