Để có thể làm tốt công việc của một kế toán thuế, ngoài việc bạn cần nắm chắc nghiệp vụ kế toán, cũng như phải hiểu được bản chất của các luật thuế và cập nhật thường xuyên các chính sách, luật thuế mới nhất thì việc nắm rõ lịch nộp các báo cáo thuế để sắp xếp thực hiện công việc một cách khoa học cũng vô cùng quan trọng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ về các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp theo thứ tự thời gian, bạn hãy tham khảo để có cái nhìn tổng quát hơn về công việc này nhé.

Các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì?

1. Công việc đầu năm của kế toán thuế

 • Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm, hạn cuối nộp tiền thuế này là 30/1.
 • Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế theo tháng thì nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 12 muộn nhất là ngày 20/1.
 • Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế theo quý thì nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 4 muộn nhất là ngày 30/1.

2. Công việc hằng ngày của kế toán thuế

Công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán (CTKT). Đối với một doanh nghiệp có đầy đủ các bộ phận như bộ phận bán hàng, bộ phận mua hàng, bộ phận quản lý… thì nhiệm vụ của kế toán thuế là đi xác định các hoạt động mua hàng được thực hiện bởi những CTKT nào, kiểm tra xem các chứng từ đó được lập có đúng theo quy định hay chưa. Sau đó là hạch toán các chứng từ vào phần mềm kế toán, phân loại, bóc tách các loại chi phí hợp lệ, chi phí không hợp lệ. Cuối cùng là lưu trữ những hóa đơn CTKT để tránh rách, nhàu nát, hư hỏng… Lưu ý rằng, bạn cần nắm thật chắc và thường xuyên cập nhật các chính sách, luật thuế mới nhất để tránh làm sai, gây thất thoát cho doanh nghiệp của mình.

3. Công việc hàng tháng, hàng quý của kế toán thuế

Kế toán thuế dựa vào các chứng từ đã nhập liệu trên phần mềm kế toán để kết xuất ra bảng kê hóa đơn đầu vào, bảng kê hóa đơn đầu ra. Sau đó, kiểm tra đối chiếu lại với chứng từ để lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng thán hoặc hàng quý. Đồng thời dựa vào bảng lương để lập tờ khai thuế TNCN. Cuối cùng là nộp các báo cáo theo đúng quy định cho cơ quan thuế. Bao gồm các báo cáo sau:

 • Tờ khai thuế GTGT (tháng hoặc quý)
 • Tờ khai thuế TNCN (tháng hoặc quý)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (tháng hoặc quý)

Kỳ hạn nộp báo cáo:

 • Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý thì kỳ hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Đối với doanh nghiệp kê khai theo tháng thì kỳ hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp là gì?

4. Công việc cuối năm của kế toán thuế

Cuối năm là thời điểm bận nhất của kế toán thuế. Thời điểm đánh dấu thành quả lao động của cả 1 năm. Dựa vào các chứng từ đã nhập liệu trên phần mềm, kế toán thuế sẽ cân đối và lập ra sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản; bảng cân đối phát sinh; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; bảng lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bước tiếp theo là lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN. Kế toán thuế dựa vào các sổ sách kế toán để loại trừ các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ theo các quy định của luật thuế để lập ra tờ khai quyết toán thuế TNDN. Đồng thời dựa vào bảng lương và sổ kế toán để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Cuối cùng là nộp các báo cáo theo đúng quy định gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

5. Lưu ý về phương pháp nộp tờ khai thuế

Từ ngày 1/7/2013, theo quy định Tại khoản 10, Điều 7, Luật quản lý thuế 21/2012/QH13 thì tất cả các doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn có có cơ sở hạ tầng về thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử. Vì vậy khi nộp các tờ khai thuế bạn phải sử dụng chữ ký số và kê khai qua mạng tại địa chỉ website của Tổng cục thuế: https://nopthue.gdt.gov.vn

Trên đây là các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp được miêu tả theo thời gian. Dựa vào đây, bạn hãy sắp xếp công việc hằng ngày thật khoa học để đến cuối tháng, cuối quý và cuối năm công việc được thuận thuận lợi hơn nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này thì có thể truy cập vào website của đại lý thuế VITAX để tìm đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cập nhật các văn bản luật thuế mới nhất.

Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả.